Beelddenken in het kort

Kinderen die denken in beelden, beelddenkers, vallen op school op door leerproblemen. Variërend van lezen of schrijven tot rekenen of automatiseren. Soms zijn meerdere problemen zichtbaar, soms maar één. Opmerkelijk genoeg maskeren diezelfde leerproblemen een bijzondere gave.

De meeste mensen, taaldenkers – ongeveer 95 % van alle mensen -, denken als ze een woord horen aan het woordje zelf: vis is V-I-S. Een veel kleinere groep, de beelddenkers, doet dat anders. Bij het woordje “vis” zien ze b.v. een vissenkom, met vis, water en een plantje: het complete 3D plaatje in hun hoofd. Pas daarna worden de juiste letters erbij gezocht. Logisch toch?! Wel als je denkt in beelden!

Deze groep kinderen denkt razendsnel – met 32 beeldjes per seconde – ziet het grote overzicht en legt heel makkelijk verbanden. Ze bekijken dingen driedimensionaal, zijn creatief, hebben een rijke fantasie en een verrassende humor.

"Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks. Door over te schakelen op het juiste informatiesysteem (visueel) wordt de lesstof direct begrepen en onthouden. Zo kunnen bijvoorbeeld leerlingen met een taalprobleem, woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen."

Bron: werkboek 'Ik leer anders' van Agnes Oosterveen-Hess

Tarieven

Een gemiddelde training duurt vier tot zes sessies.

Mijn persoonlijke verhaal:

Wij hebben een prachtige dochter. Onvoorspelbare, grappige en slimme meid, heel creatief en behoorlijk gevoelig. Groep 1 en 2 fietste ze met veel plezier door, ze kon zelfs wel wat meer uitdaging gebruiken op school. Hoe anders verging het haar in groep 3... vanuit het niets leerproblemen; lezen ging heel moeizaam, letters werden gehusseld en gespiegeld, cijfers waren een echt probleem, want is twaalf nou 12 of 21?!

Extreem wisselende cijfers, de ene keer tienen en de andere keer dikke onvoldoendes. De juf en intern begeleider gaven aan dat ze veel wegdroomde en maar een klein gedeelte van de les "bij de les" was. Per toeval hoorden we van 'beelddenken', en na enig zoekwerk kwamen we bij de training 'Ik leer Anders'. Onze dochter heeft tijdens de training geleerd om van haar gave gebruik te maken en de lesstof visueel te onthouden. Ze heeft net haar eerste AVI leestoets gehaald. Haar juf vertelde trots: "ik heb goed nieuws: ze heeft hem! Ze fietste de tekst door!" Onze dochter is apetrots en weer gemotiveerd, het lezen gaat iedere dag beter! Ook weet ze nu hoe ze twaalf moet schrijven, zonder er over na te denken. Om maar twee voorbeeldjes te noemen, en dat na een training van vier uur en thuis verder oefenen.

Als ouders hebben we inzicht gekregen in de dagelijkse uitdagingen voor ons kind. Hoe we haar kunnen helpen met plannen en op tijd komen. Wanneer hoort ze ons echt niet i.p.v. niet willen luisteren. Dat, wanneer ze zich terugtrekt, ze rust zoekt om alles wat ze intens beleeft en waarneemt (geluid, beeld, geur, gevoel, tast) een plekje te geven. De vooruitgang die we bij haar zien heeft mij geïnspireerd om de opleiding tot trainer te volgen. Zodat ik kinderen kan helpen die soortgelijke leerproblemen ervaren door beelddenken. Want 5% van een klas is dan opeens best veel; per groep wel één of twee kinderen die onnodig worstelen met de lesstof!

Links


Download het dyslexiefont

Hoogsensitieve & hoogbegaafde kinderen: www.lihsk.nl